Έως 1/7/2021 οι αιτήσεις για τον Νεοφυείς επιχειρήσεις στον Διαγωνισμό Τουρισμού Υπαίθρου

Έως 1/7/2021 οι αιτήσεις για τον Νεοφυείς επιχειρήσεις στον Διαγωνισμό Τουρισμού Υπαίθρου

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού ανακοίνωσε τη διενέργεια διεθνούς διαγωνισμού με τον τίτλο “UNWTO GlobalRuralTourismStartupCompetition”.

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε νεοφυείς επιχειρήσεις και επιχειρηματίες που με τις προτάσεις τους μπορούν να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της υπαίθρου μέσω του τουρισμού και να υποστηρίξουν την ανάκαμψη του τομέα.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού (ΠΟΤ), στο πλαίσιο των Στόχων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και ειδικότερα για την εξάλειψη της φτώχιας, την αναχαίτιση της πληθυσμιακής συρρίκνωσης της υπαίθρου, τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος και την υποστήριξη των γυναικών και της νεολαίας αναζητά:

  • σχέδια που προσφέρουν κίνητρο για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και ευκαιριών, που προωθούν την ενδυνάμωση των φύλων και των νέων, που οικοδομούν ευκαιρίες για ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού στις αγροτικές περιοχές˙
  • σχέδια που συνδέονται με την προώθηση και προστασία των φυσικών πόρων, δηλαδή την άμβλυνση των επιπτώσεων του τουρισμού στα απορρίμματα, στην ενέργεια, και στην κατανάλωση νερού στις αγροτικές περιοχές˙
  • νεοφυείς επιχειρήσεις που προσφέρουν καινοτόμες λύσεις μέσω νέων επιχειρηματικών μοντέλων, εργαλεία για καλύτερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση, στις αγορές, και στην προώθηση του τουρισμού στις αγροτικές περιοχές˙

-υπερπροηγμένη τεχνολογία (deeptech): νεοφυείς επιχειρήσεις που εφαρμόζουν νέες τεχνολογίες για την προώθηση του τουρισμού και της ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές.

Στις προτάσεις που θα διακριθούν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού προσφέρει:

  • Καθοδήγηση (Mentoring) από τον Οργανισμό και κορυφαίους συνεργάτες
  • Υποστήριξη προσαρμοσμένη στα μέτρα της επιχείρησης
  • Επενδυτικές ευκαιρίες
  • Συμμετοχή στο Δίκτυο Καινοτομίας του Οργανισμού
  • Συμμετοχή στα Best TourismVillages  στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Πιλοτικής Πρωτοβουλίας του ΠΟΤ.
  • Πρόσβαση σε υποτροφίες για την Διαδικτυακή Ακαδημία Τουρισμού
  • Συμμετοχή με παρουσίαση της νεοφυούς επιχείρησης στην 14η Γενική Συνέλευση του ΠΟΤ στο Μαρακές, Μαρόκο.

Περισσότερες πληροφορίες για τη διοργάνωση θα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.unwto.org/unwto-global-rural-tourism-startup-competition,και για τους όρους συμμετοχής στη σελίδα: https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2021-04/terms-and-conditions-rural-tourism_eng.pdf.

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει την 1η Ιουλίου 2021.Η ανακοίνωση των νικητών αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον προσεχή Οκτώβριο.

 


Print   Email

Related Articles