Σε διαβούλευση τα ευρωπαϊκά πρότυπα εμπορίας Αγροτικών Προϊόντων.

Σε διαβούλευση τα ευρωπαϊκά πρότυπα εμπορίας Αγροτικών Προϊόντων.

Αγροτικές Ειδήσεις Hits: 112

Με στόχο τη συγκέντρωση απόψεων σχετικά με τις επιλογές πολιτικής για πιθανή αναθεώρηση των κοινοτικών προτύπων εμπορίας για τα αγροτικά προϊόντα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ξεκινά δημόσια διαβούλευση, η οποία θα είναι ανοιχτή από τις 8 Ιουνίου έως τις 31 Αυγούστου.

Η διαβούλευση εξετάζει ειδικότερα τις δυνατότητες των προτύπων μάρκετινγκ για την αύξηση της προσφοράς βιώσιμων προϊόντων και τον εξορθολογισμό της ισχύουσας νομοθεσίας.

 Στοχεύει δε, φορείς στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων όπως οι παραγωγοί, οι έμποροι, οι λιανοπωλητές και οι ενώσεις τους, οι καταναλωτές, οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και οι εθνικές αρχές.

Να σημειωθεί ότι τα πρότυπα μάρκετινγκ καθορίζουν την ποιότητα των προϊόντων, που διατίθενται στο εμπόριο, στους καταναλωτές μέσω υποχρεωτικών κανόνων ή προαιρετικών δεσμευμένων όρων. Στηρίζονται σε τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος για τον καθορισμό ομοιόμορφων εμπορικών χαρακτηριστικών.

Για τα γεωργικά προϊόντα, αυτό καλύπτει τη φρεσκάδα ή την ταξινόμηση μεγέθους, την παρουσίαση, την επισήμανση, τη συσκευασία κ.λπ..

Η στρατηγική «Farm to fork» που εγκρίθηκε τον Μάιο του 2020 από την Επιτροπή στοχεύει στην επιτάχυνση της μετάβασης σε βιώσιμα συστήματα τροφίμων.

 

Πηγή: ot.gr

Print

Related Articles