ΥπΑΑΤ – Ένταξη περισσότερων παραγωγών στα προγράμματα χρηματοδότησης

ΥπΑΑΤ – Ένταξη περισσότερων παραγωγών στα προγράμματα χρηματοδότησης

Το ΠΑΑ 2014-2020 συμμετέχει στο ΤΕΑΑ, με πόρους ύψους 80 εκατ. ευρώ.

Το πλαίσιο υλοποίησης των χρηματοδοτικών εργαλείων του Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης (ΤΕΑΑ), η διαχείριση του οποίου έχει ανατεθεί στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Επενδύσεων (ΕΤαΕ), αποτέλεσε το αντικείμενο της διεξοδικής συζήτησης του ΥπΑΑΤ με την ηγεσία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤαΕ).

Ειδικότερα, στην συνάντηση με τον κ. Σπήλιο Λιβανό για τη στήριξη και ενίσχυση της αγροδιατροφικής επιχειρηματικότητας, συμμετείχαν ο  Regional Mandate Officer του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤαΕ) κ. Αλέξανδρο Δημητρακόπουλο, ο EIF Director & Head of Mandate Management κ.  Jubert Cottogni και τον Head o Division, Mandate Management, Southern & Western Europe κ. Gianluca Massimi, παρουσία του Γ.Γ. του ΥΠΑΑΤ κ. Κώστα Μπαγινέτα.

Από την πλευρά του ο Σπ. Λιβανός επισήμανε την ανάγκη επιτάχυνσης και μέγιστης ευελιξίας – αποδοτικότητας εκ μέρους του ΕΤαΕ, προκειμένου να αξιοποιήσουν τη μοναδική αυτή ευκαιρία περισσότεροι παραγωγοί και να ενταχθούν στα προγράμματα χρηματοδότησης για την κατασκευή κτιρίων, την αγορά εξοπλισμού καθώς και ζωϊκού και φυτικού κεφαλαίου, ακόμα και για κεφάλαιο κίνησης.

Η ανάγκη αυτή, όπως τόνισε, γίνεται ακόμα πιο επιτακτική μετά τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές, καθώς το πρόγραμμα χρηματοδότησης αφορά και τους πυρόπληκτους παραγωγούς.

Υπενθυμίζεται ότι το ΤΕΑΑ είναι μέτρο του ΠΑΑ 2014 και το συγκεκριμένο χρηματοδοτικό εργαλείο αναμένεται να διοχετεύσει στην Ελληνική αγροτική επιχειρηματικότητα κεφάλαια ύψους έως 480 εκατομμύρια ευρώ. Το ΤΕΑΑ παρέχει πιστωτική κάλυψη ενός σημαντικού μέρους (έως 80%) κινδύνου ενός χαρτοφυλακίου δανείων ώστε οι τελικοί αποδέκτες, δηλαδή οι παραγωγοί, να έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους όπως μειωμένες απαιτήσεις για εξασφαλίσεις (εγγυήσεις), χαμηλότερο ύψος επιτοκίων και μεγαλύτερες περιόδους αποπληρωμής.

Σήμερα το προϊόν διατίθεται από τις Τράπεζες Πειραιώς, Εθνική,  Eurobank, Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας, Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, Procredit, και Παγκρήτια Τράπεζα, με αποδέκτες γεωργικές εκμεταλλεύσεις και μεταποιητικές επιχειρήσεις.

 

Πηγή: Ot.gr


Print   Email

Related Articles