Κοζάνη: Νέοι αγρομετεωρολογικοί σταθμοί στη διάθεση των παραγωγών

Κοζάνη: Νέοι αγρομετεωρολογικοί σταθμοί στη διάθεση των παραγωγών

Στην προμήθεια εννέα νέων αγρομετεωρολογικών σταθμών, οι οποίοι θα αποτελέσουν εργαλείο για τους αγρότες της περιοχής αφού θα είναι σε θέση να καταγράφουν

τις μετεωρολογικές συνθήκες και να παράγουν ασφαλείς εκτιμήσεις για πιθανά μολύσματα ή ασθένειες στις καλλιεργούμενες εκτάσεις, προχωρά η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης.

Η κατανομή των μετεωρολογικών σταθμών θα γίνει σε περιοχές με δυναμικές καλλιέργειες ως εξής: δύο στους Πύργους, ένας στα Κομνηνά, ένας στο Μεσόβουνο, ένας στο Ανατολικό, ένας στο Μηλοχώρι, ένας στα Ίμερα και δύο στο Πλατανόρευμα.

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την προμήθεια των σταθμών και των σχετικών αναλωσίμων τους, ανέρχεται στα 53.940 ευρώ.

Το δίκτυο αγρομετεωρολογικών σταθμών λειτουργεί ως εργαλείο λήψης αποφάσεων σε μια μεγάλη μερίδα ανθρωπίνων δραστηριοτήτων.

Στροφή προς την γεωργία ακριβείας

Μέσω αυτού του μέτρου η αγροτική δραστηριότητα της περιοχής στρέφεται προς την γεωργία ακριβείας με τα οφέλη να εντοπίζονται στην εξοικονόμηση πόρων δια της μείωσης των επεμβάσεων, στον εξορθολογισμό των καλλιεργητικών τακτικών και στην αύξηση απόδοσης και ποιότητας του τελικού προϊόντος.

Οι μετεωρολογικοί σταθμοί καταγράφουν μια σειρά παραμέτρων όπως: θερμοκρασία αέρα, σχετική υγρασία αέρα, βαρομετρική πίεση, σημείο δρόσου, ταχύτητα ανέμου, διεύθυνση ανέμου, ύψος βροχόπτωσης, ύψος χιονόπτωσης, εξατμισοδιαπνοή φυλλώματος, θερμοκρασία εδάφους και  υγρασία εδάφους.

Οι παραπάνω παράμετροι λειτουργούν επικουρικά στο πρόγραμμα φυτοπροστασίας. Το λογισμικό με την σειρά του παρακολουθεί μια πληθώρα ασθενειών και παρουσιάζει σε πραγματικό χρόνο την πιθανότητα εκδήλωσης ασθενειών της επιλέξιμης καλλιεργητικής ομάδας.

Και …συμβουλευτική

Παράλληλα οι σταθμοί θα είναι σε θέση να λειτουργήσουν συμβουλευτικά στις αρμόδιες υπηρεσίες της ΠΕ Κοζάνης.

Οι πληροφορίες που θα καταγράφονται θα ωφελήσουν στην παρακολούθηση των μετεωρολογικών συνθηκών για μια πληθώρα παραμέτρων όπως:

– πυροπροστασία των παρακείμενων δασικών εκτάσεων,

– πολιτική προστασία και κατάσταση οδικού δικτύου από ακραία καιρικά φαινόμενα

– επίβλεψη ρεμάτων και λεκανών απορροής δια της παρακολούθησης των κατακρημνίσεων

– Δυνατότητα παραγωγής υδρολογικών, γεωπονικών και γεωλογικών μελετών.

Στην Π.Ε. Κοζάνης υπάρχουν ήδη τοποθετημένοι άλλοι τρεις σταθμοί στις περιοχές Πύργοι, Βελβεντό και Κοιλάδα.

 

Πηγή: ot.gr

 


Print   Email

Related Articles