ΟΣΔΕ: Πότε ένα αγροτεμάχιο θεωρείται μη επιλέξιμο – Τι πρέπει να προσέξουν οι αγρότες

ΟΣΔΕ: Πότε ένα αγροτεμάχιο θεωρείται μη επιλέξιμο – Τι πρέπει να προσέξουν οι αγρότες

Όλα τα αγροτεμάχια που ανήκουν στην εκμετάλλευσή τους, ανεξάρτητα αν τα καλλιεργούν, είναι υποχρεωμένοι να δηλώνουν στο ΟΣΔΕ οι αγρότες.

Πότε όμως αυτά δεν θεωρούνται επιλέξιμα με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να χάσουν μέρος από τις αγροτικές επιδοτήσεις.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ένα δηλούμενο αγροτεμάχιο δεν πληροί τους όρους επιλεξιμότητας της ενωσιακής νομοθεσίας και ένα μέρος του ή ολόκληρο θεωρείται ως μη επιλέξιμο, άρα δεν ενισχύεται, όταν:

 • η επιλέξιμη έκταση είναι μικρότερη από 0,05 εκτάρια πλην ελαιοτεμαχίων.
 • η επιλέξιμη έκταση είναι μικρότερη από 0,03 εκτάρια αν πρόκειται για ελαιοτεμάχιο.
 • η επιλέξιμη έκταση είναι μικρότερη από 0,01 εκτάρια αν πρόκειται για ελαιοτεμάχιο που βρίσκεται στα μικρά νησιά του Αιγαίου.
 • δεν καλλιεργείται από τον αιτούντα ή αυτός δεν μπορεί να αποδείξει ότι το καλλιεργεί.
 • αποτελεί αντικείμενο πολλών δηλώσεων από πολλούς/-ές παραγωγούς.
 • αποτελεί αντικείμενο αίτησης ενιαίας ενίσχυσης και δεν πληροί τους όρους επιλεξιμότητας που προβλέπονται.
 • η σπορά και η καλλιέργεια δεν έχουν γίνει σύμφωνα με τους συνήθεις αγρονομικούς κανόνες ή δεν πληρούνται οι όροι επιλεξιμότητας της, προκειμένου για το βαμβάκι.
 • η σπορά δεν είχε ολοκληρωθεί το αργότερο πριν από τις 31 Μαΐου 2022, προκειμένου για το βαμβάκι.
 • η καλλιέργεια, κατά περίπτωση, δεν έχει φτάσει στο στάδιο ανθοφορίας ή δεν παρέμεινε έως 06, όπου απαιτείται, ή η συγκομιδή δεν έγινε μετά το στάδιο της γαλακτικής ωρίμανσης.
 • το τιμολόγιο αγοράς πιστοποιημένου σπόρου σποράς, για τις ενισχύσεις που προβλέπεται η προσκόμισή του φέρει ημερομηνία μετά τις 31 Ιανουαρίου2023 ή μετά τις 15/2/2023 στην περίπτωση που υπάρχει δελτίο αποστολής έως 31/1/2023.
 • η χρησιμοποιούμενη ποικιλία είναι μη επιλέξιμη σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές υπουργικές αποφάσεις για τα συνδεδεμένα καθεστώτα και την ειδική ενίσχυση για το βαμβάκι.
 • έχει καλλιέργεια για την οποία απαιτείται η χρήση πιστοποιημένου σπόρου σποράς και δεν έχουν υποβληθεί σχετικά παραστατικά.

Οι κυρώσεις

Κυρώσεις σε περίπτωση παράλειψης δήλωσης του συνόλου των εκτάσεων προβλέπει επίσης, η εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ για το ΟΣΔΕ.

Ειδικότερα, εάν, για ένα δεδομένο έτος, ο/η γεωργός δε δηλώσει όλα τα αγροτεμάχιά της γεωργικής εκμετάλλευσής του και η διαφορά μεταξύ της συνολικής έκτασης που δηλώνεται στην ενιαία  αίτηση ενίσχυσης και της έκτασης που προκύπτει εάν στην έκταση αυτή προστεθεί η συνολική έκταση των αδήλωτων αγροτεμαχίων υπερβαίνει το 3%, το συνολικό ποσό των άμεσων  πληρωμών βάσει της έκτασης που οφείλεται στον εν λόγω δικαιούχο για το συγκεκριμένο έτος μειώνεται έως και κατά 3%, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράλειψης, ως εξής:

 • 1%, εάν η διαφορά δεν υπερβαίνει το 20%,
 • 2%, εάν η διαφορά υπερβαίνει το 20%, αλλά δεν υπερβαίνει το 50% και
 • 3%, εάν η διαφορά υπερβαίνει το 50%.

 

Πηγή: ot.gr


Print   Email

Related Articles