Ποιες είναι οι Νέες αλλαγές στο ΟΣΔΕ 2023

Ποιες είναι οι Νέες αλλαγές στο ΟΣΔΕ 2023

Αλλαγές στην υποβολή δηλώσεων ΟΣΔΕ για το 2023 των αγροτών για τα μισθωτήρια αγροτεμαχίων,

το κτηματολόγιο, τον ΑΤΑΚ και τα μισθωτήρια θα περιληφθούν στη σχετική εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία αναμένεται το επόμενο διάστημα.

Συγκεκριμένα λόγω των συχνών ερωτημάτων αγροτών και οργανώσεων, αλλά και λαμβάνοντας υπόψη την πρόοδο του κτηματολογίου στη χώρα καθώς και την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, το ΥπΑΑΤ προχώρησε σε διευκρινίσεις, προκειμένου οι αγρότες να είναι σωστά προετοιμασμένοι.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Παρατείνεται η παράδοση ξηρής σταφίδας στη μεταποίηση

Ειδικότερα, όλα τα μισθωτήρια αγροτεμαχίων που αφορούν εκτάσεις ανά αγροτεμάχιο πάνω από 40 στρέμματα ή με αντικείμενο μισθίου από 960 ευρώ και πάνω  θα είναι υποχρεωτικά ηλεκτρονικά. Χειρόγραφα μισθωτήρια που αφορούν περιπτώσεις εκτός των περιπτώσεων 1 γίνονται αποδεκτά, στα οποία αναγράφονται τα στοιχεία του ΚΑΕΚ (Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου) και του ΑΤΑΚ (Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου) ανά περίπτωση.

Επίσης, εξακολουθούν να ισχύουν οποιασδήποτε κατηγορίας πολυετή χειρόγραφα μισθωτήρια αγροτεμαχίων τα οποία έχουν υποβληθεί παλαιότερα στον ΟΠΕΚΕΠΕ και βρίσκονται σε ισχύ το 2023.

Αναγραφή – ΚΑΕΚ

Για τις περιοχές που υπάρχει λειτουργούν κτηματολόγιο θα αναγράφεται ο κωδικός του κτηματολογίου (ΚΑEΚ) στην Αίτηση ΑΕΕ 2023

Στις περιοχές που είναι υπό ανάρτηση ή κατάρτιση  όμοια θα αναγράφεται ο κωδικός του κτηματολογίου (ΚΑEΚ)

 Αναγραφή ΑΤΑΚ

Ο έλεγχος της χρήσης  του ΑΤΑΚ – συνεχίζεται να είναι ένα στοιχείο απλοποιημένου ελέγχου της νόμιμης κατοχής.

Θα γίνονται δεκτά αγροτεμάχια χωρίς ΑΤΑΚ μόνο στις παρακάτω περιπτώσεις:

  • Για αγροτεμάχια στα οποία αναγράφεται ο ΚΑΕΚ,
  • Για αγροτεμάχια μέχρι 40 στρέμματα για τα οποία δεν υπάρχει διαθέσιμο το ΑΤΑΚ, ο μισθωτής καταθέτει υπεύθυνη δήλωση για τους λόγους μη διαθεσιμότητας(π.χ. μη ολοκλήρωση αποδοχής κληρονομιάς, κάτοικος εξωτερικού κλπ). Δεν θα γίνονται δεκτά νέα αγροτεμάχια χωρίς ΑΤΑΚ σε αυτή την κατηγορία εάν δηλώνονται, το 2023, για πρώτη φορά στο ΟΣΔΕ.

Με  συνεργασία ΟΠΕΚΕΠΕ και ΑΑΔΕ μέσω Web Services απλοποιείται ο τρόπος ελέγχου για  να μην είναι γραφειοκρατικός και πολύπλοκος και να δημιουργεί προβλήματα στην καταβολή των ενισχύσεων σε παραγωγούς που έχουν στην διάθεσή τους τις καλλιεργούμενες εκτάσεις.  Σε περιπτώσεις εντοπισμού δημιουργίας τεχνητών συνθηκών λήψης ενισχύσεων ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα προβαίνει σε περαιτέρω αξιολόγηση των διαθέσιμων  πληροφοριών εγγράφων.

Δημόσιες εκτάσεις

Οι δημόσιες εκτάσεις  θα υπάρχουν στο Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων του ΟΠΕΚΕΠΕ (LPIS) ώστε να το γνωρίζουν οι παραγωγοί κατά την ψηφιοποίηση, ότι οι εκτάσεις αυτές ανήκουν στο Δημόσιο και να αποφεύγονται τα λάθη.

 

 

Πηγή: ot.gr

 


Print   Email

Related Articles