Οι νέες αλλαγές στο Πρόγραμμα Νέων Αγροτών

Οι νέες αλλαγές στο Πρόγραμμα Νέων Αγροτών

Με βάση το φετινό ΟΣΔΕ θα υποβληθούν οι αιτήσεις για συμμετοχή στο αναμενόμενο πρόγραμμα νέων αγροτών, ύψους 590 εκατ. ευρώ,

τα νέα χαρακτηριστικά του οποίου παρουσιάζονται από τον γενικό γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του ΥπΑΑΤ Δημήτρη Παπαγιαννίδη σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν ότι έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια για απλοποίηση των διαδικασιών και των εγγράφων», σημειώνει ο κ. Παπαγιαννίδης, διευκρινίζοντας ότι «το να πιάσει κάποιος τα 22.000 ευρώ Τυπική Απόδοση για το μέγιστο της τυπικής απόδοσης θέλει ειλικρίνεια και σωστές επιλέξιμες εκτάσεις και ζώα».

Τα νέα χαρακτηριστικά

Ειδικότερα, τα νέα χαρακτηριστικά, σύμφωνα με την ανάρτηση, έχουν ως εξής:

  1. ∆εν υπάρχει βαθμολογία για ανεργία και οικογενειακό εισόδημα σε αντίθεση με την περασμένη πρόσκληση.
  2. Προσοχή: Τα 10ετή μισθώματα για να μοριοδοτηθούν απαιτείται να γίνονται υποχρεωτικά μέσω συμβολαιογράφου (συμβολαιακά ενοικιαστήρια). Γνωρίζουμε ότι πρόκειται για διαδικασία με δαπάνη και ιδιαίτερη επιμέλεια. Αυτός είναι ακόμη ένας παράγοντας που θα φέρει εκείνους με ιδιόκτητη γη στα υψηλά σκαλοπάτια της βαθμολογίας (πρώτη φορά λαμβάνει 15 μόρια, πολύ υψηλή βαθμολογία) σε σχέση με τους υπόλοιπους που θα αδυνατούν να λάβουν τα 7 μόρια από τις μισθώσεις λόγω των εξόδων και του ρίσκου που υπάρχει.
  3. Για πρώτη φορά δεν θα λάβουν μόρια μόνο όσοι έχουν πτυχίο γεωτεχνικής κατεύθυνσης, αλλά θα μετράει στη βαθμολογία οποιαδήποτε πτυχίο ανώτερης εκπαίδευσης αλλά για μισά μόρια 4,5 μόρια (9 μόρια για γεωπόνους).
  4. Για τους βαθμούς της συμμετοχής σε Ομάδες και Οργανώσεις (3 μόρια) αυτή τη φορά θα απαιτείται και η δέσμευση παραμονής σε αυτής, με το χρόνο να προσδιορίζεται στην πρόσκληση.
  5. Οι κτηνοτρόφοι αυτόματα εφόσον δηλώσουν μόνο ζωικό κεφάλαιο και όχι κάποια καλλιέργεια στο ΟΣ∆Ε τους για την προσμέτρηση της Τυπικής Απόδοσης, θα λάβουν 13 μόρια. Πρόκειται για ένα σοβαρό προβάδισμα έναντι των υποψηφίων που δραστηριοποιούνται στη φυτική παραγωγή και δεν δηλώνουν ιδιόκτητα αγροτεμάχια.
  6. Τα περιφερειακά κριτήρια αν και με μεγάλη βαρύτητα (συνολικά 32 βαθμοί, 12 από τον αρχικό προσανατολισμό και 17 από τη μελλοντική κατάσταση) δεν θα παίξουν πολύ μεγάλο ρόλο, παρά μόνο για το πιάσιμο της βάσης των 55 μορίων. Κι αυτό γιατί η πλειοψηφία των αγροτών εντός της κάθε Περιφέρειας θα λαμβάνει τη μέγιστη βαθμολογία από αυτά, καθώς οι κλάδοι προτεραιότητας που έχουν οριστεί είναι εκείνοι που κατά 90% δραστηριοποιούνται όλοι οι υποψήφιοι. Για παράδειγμα στη Θεσσαλία το μέγιστο των μορίων λαμβάνουν όλες οι αροτραίες καλλιέργειες και όλη η ζωική παραγωγή.
  7. Είναι δεδομένο ότι οι περισσότεροι υποψήφιοι θα βάλουν στο επιχειρηματικό τους σχέδιο όρο για επενδύσεις άνω των 17.500 ευρώ (7 βαθμοί) κάτι που ίσχυε και στην περασμένη πρόσκληση. Για να υποστηρίξουν αυτήν την προσπάθεια θα εκδοθεί πρόσκληση Σχεδίων Βελτίωσης το 2025.

∆εν θα να είναι επιλέξιμος ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός αλλά μόνο ο καινούργιος.

  1. ΠΡΟΣΟΧΗ: Χρειάζεται μεγάλη προσοχή με τη μοριοδότηση, και δεν πρέπει να δηλώνονται επενδύσεις πονηρά για να μην γίνουν μετά καθώς προειδοποιούμε πως το «ανεξέλεγκτο δήλωμα» στους φακέλους θα τιμωρηθεί. Δηλαδή, δεν θα μπορούν πια μετά τις εντάξεις οι δικαιούχοι να χαμηλώσουν τη βαθμολογία όσο θέλουν αλλά κατά 10-15 μόρια το πολύ. Παλαιότερα οι δικαιούχοι μπορούσαν να χαμηλώσουν τη βαθμολογία έως και τη βαθμολογία του τελευταίου στη σχετική λίστα δικαιούχων ανά περιφέρεια.

 

Πηγή: ot.gr

 


Print   Email

Related Articles