Ο ΕΛΓΑ αλλάζει με βασική ασφάλιση της καλλιέργειας + bonus ασφάλιστρα για επιπλέον καλύψεις

Ο ΕΛΓΑ αλλάζει με βασική ασφάλιση της καλλιέργειας + bonus ασφάλιστρα για επιπλέον καλύψεις

Σε ένα νέο εργαλείο διαχείρισης κινδύνων επιδότησης πρόσθετης ασφάλισης ύψους 200 εκατ. ευρώ το οποίο θα καλύπτει το 50% των ασφαλίστρων της προαιρετικής ασφάλισης

των αγροτών, κατέληξαν οι αρµόδιες αρχές στα πλαίσια τροποποίησης της ΚΑΠ.

Ουσιαστικά το µέτρο αυτό θα καλύπτει µέρος των επιπλέον εξόδων που καλείται να αναλάβει ο παραγωγός εφόσον ενταχθεί στο επίπεδο ασφάλισης για προαιρετικούς κινδύνους.

Το µέρος του ασφαλίστρου που θα αφορά την υποχρεωτική ασφάλιση θα καλύπτεται εξολοκλήρου από τον παραγωγό.

Υπενθυµίζεται πως το νέο πλάνο των αγροτικών ασφαλίσεων θα περιλαµβάνει µια ελάχιστη βασική υποχρεωτική ασφάλιση και από εκεί και πέρα θα µπουν τα έξτρα.

Συγκεκριµένα, η ασφάλιση µε βάση το νοµοσχέδιο που αναµένεται να ψηφιστεί στη Βουλή έως το τέλος του 2023, θα χωρίζεται σε τρία επίπεδα σύµφωνα µε τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης:

 •  Υποχρεωτική ασφάλιση.
 • Προαιρετική ασφάλιση.
 •  Ασφάλιση σε συνδυασµό µε σύµβαση µε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες.

 

Οι προαιρετικοί κίνδυνοι προς ένταξη

Το ποια θα είναι η αύξηση στον τιµοκατάλογο του ΕΛΓΑ (elga.gr) για τους προαιρετικούς κινδύνους αλλά ακόµη και για τους υποχρεωτικούς δεν έχει γίνει ακόµη γνωστό. Οι προαιρετικοί κίνδυνοι που εξετάζονται να εναχθούν είναι:

 • Περονόσπορος και άλλες µυκητολογικές προσβολές στην καλλιέργεια της αµπέλου.
 • Ακαρπία στις ελιές.
 • Ακαρπία στην καλλιέργεια της ακτινιδιάς.
 • Ακαρπία στην καλλιέργεια αχλαδιάς.
 • Ακαρπίες σε ποικιλίες κερασιών και µήλων τοπικού χαρακτήρα.
 •  Κάλυψη δευτερογενών ζηµιών από βροχοπτώσεις.
 • Ασφαλιστική κάλυψη παγετού προανθικού σταδίου φυλλοβόλων δένδρων.
 • Πιθανές ζηµίες από καύσωνα στη φυτική παραγωγή.

Οι παραπάνω νέες ζηµιογόνες έχουν µελετηθεί ως προς το κόστος τους σύµφωνα µε σχετική προκήρυξη που είχε υπογράψει ο γενικός γραµµατέας του ΥΠΑΑΤ ∆ηµήτρης Παπαγιαννίδης.

Για το νέο εργαλείο η πρόβλεψη είναι 200 εκατ. ευρώ, δηλαδή 40 εκατ. ευρώ ετησίως µέχρι και το τέλος της προγραµµατικής περιόδου. Σηµειώνεται πως οι ασφαλιστικές εισφορές των αγροτών έχουν υπολογιστεί γύρω στα 160 εκατ. ευρώ ετησίως, µε τις ζηµιές που κλήθηκε να καλύψει ο ΕΛΓΑ τα έτη 2020 και 2021 να φτάνουν τα 234 και 291 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Οι µισοί αγρότες πληρώνουν  για τους άλλους µισούς

Στην Ελλάδα οι 10 πιο ευάλωτες καλλιέργειες αντιπροσωπεύουν το 51,6% των συνολικών καταβαλλόµενων αποζηµιώσεων και ως εκ τούτου έχει διαµορφωθεί το εξής οξύµωρο: οι µισοί αγρότες και κτηνοτρόφοι να επιδοτούν τους άλλους µισούς αγρότες για να λαµβάνουν αποζηµιώσεις. Για παράδειγµα, σύµφωνα µε τα στοιχεία της Παγκόσµιας Τράπεζας, οι ελαιοπαραγωγοί πλήρωσαν ασφάλιστρα 200 εκατ. ευρώ την περίοδο 2011-2019, ωστόσο έλαβαν αποζηµιώσεις 62 εκατ. ευρώ.

Αντίστοιχα οι καλλιεργητές καλαµποκιού πλήρωσαν περί τα 70 εκατ. ευρώ και πήραν 18 εκατ. ευρώ και σε παρόµοια επίπεδα είναι και η µηδική. Από την άλλη οι παραγωγοί ροδάκινων και νεκταρινιών πλήρωσαν 30 εκατ. ευρώ λαµβάνοντας άνω των 100 εκατ. ευρώ αποζηµιώσεις, αναφέρουν τα στοιχεία.

Συν 30-50 εκατ. για τον ΕΛΓΑ

Για να γίνει ο ΕΛΓΑ βιώσιµος λέει η µελέτη της Παγκόσµιας Τράπεζας απαιτούνται περί τα 30-50 εκατ. ευρώ ετησίως. Τα κόστη του Οργανισµού µπορούν να καλυφθούν µε τρεις τρόπους:

 •  Μέσω της επιδότησης ασφαλίστρων.
 •  Μέσω της στήριξης της αµοιβαίας ασφάλισης
 •  Μέσω των πόρων των άµεσων ενισχύσεων της ΚΑΠ.

Οι διαχειριστικές αρχές τελικά επέλεξαν ττην επιδότηση ασφαλίστρων, αλλά µόνο για
τους προαιρετικούς κινδύνους.

 

e-geoponoi 29.10.2023


Print   Email

Related Articles