Στην κοινοπραξία Neuropublic-OTE-Σκαρμούτσος Γ. ο ψηφιακός μετασχηματισμός του αγροτικού τομέα

Στην κοινοπραξία Neuropublic-OTE-Σκαρμούτσος Γ. ο ψηφιακός μετασχηματισμός του αγροτικού τομέα

Η κοινοπραξία των εταιρειών Neuropublic-OTE-Σκαρμούτσος Γ. είναι ο ανάδοχος του έργου που προκήρυξε η Κοινωνία της Πληροφορίας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του γεωργικού τομέα, προϋπολογισμού 33,7 εκατ. ευρώ.

Το έργο αφορά στη δημιουργία μίας τεχνολογικής πλατφόρμας και υποδομής για την υποστήριξη του εκσυγχρονισμού του γεωργικού τομέα, η οποία θα αντιμετωπίζει τα προβλήματα της υφιστάμενης κατάστασης και θα επιτρέπει την παροχή εξατομικευμένων περιβαλλοντικών δεδομένων και ενημερώσεων για τα αγροτεμάχια ανοικτών καλλιεργειών με αξιοποίηση σύγχρονης τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών.

Ουσιαστικά η πλατφόρμα αυτή θα αποτελεί τον κεντρικό πυλώνα για την εφαρμογή πολιτικών ψηφιακού μετασχηματισμού σε Ελληνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τα δομικά στοιχεία της πλατφόρμας, θα συνδέουν τους παραγωγούς, τις οργανώσεις, τα ερευνητικά ιδρύματα, την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλους εμπλεκόμενους με την γη και την παραγωγική διαδικασία.

 Η σύνδεση αυτή θα στηρίζεται στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, στα ανοικτά ψηφιακά δεδομένα και στην γνώση. Θα δημιουργεί σχέσεις συνεργασίας και αμοιβαίου οφέλους, αναιρώντας τους περιορισμούς που προκύπτουν από τα χαρακτηριστικά του Ελληνικού αγροτικού χώρου και την ελλιπή προσβασιμότητα σε πόρους.

 

Πηγή: www.ictplus.gr.


Print   Email

Related Articles