Βγήκαν τα αποτελέσματα: Πόσοι τελικά εργάζονται από το σπίτι; Τι γίνεται στην Ελλάδα;

Βγήκαν τα αποτελέσματα: Πόσοι τελικά εργάζονται από το σπίτι; Τι γίνεται στην Ελλάδα;

Τα προηγούμενα χρόνια, το ποσοστό των αυτοαπασχολούμενων που ανέφεραν ότι εργάζονται συνήθως από το σπίτι ήταν σταθερά υψηλότερο από το μερίδιο των υπαλλήλων στην ίδια κατάσταση.

Ωστόσο, το χάσμα μειώθηκε το 2020, καθώς το μερίδιο των εργαζομένων που συνήθως εργάζονταν από το σπίτι αυξήθηκε από 3,2% το 2019 σε 10,8%, ενώ το μερίδιο για τους αυτοαπασχολούμενους αυξήθηκε σε μικρότερο βαθμό: από 19,4% το 2019 σε 22,0% το 2020.

Υπάρχουν διαφορετικές τάσεις ανάλογα με την ηλικία και το φύλο των εργαζομένων, όσον αφορά στην εργασία από το σπίτι. Το 2020, υψηλότερο ποσοστό γυναικών (13,2%) ανέφερε ότι εργάζονταν συνήθως από το σπίτι, σε σύγκριση με τους άνδρες (11,5%).

Σε σύγκριση με άλλες ηλικιακές ομάδες, οι νεότεροι ήταν λιγότερο πιθανό να εργαστούν από το σπίτι το 2020: μόνο το 6,3% των ατόμων ηλικίας 15-24 ανέφεραν ότι συνήθως εργάζονταν από το σπίτι, σε σύγκριση με το 13,0% των ατόμων ηλικίας μεταξύ 25-49 και 12,4% άτομα ηλικίας 50-64 ετών.

Η Φινλανδία ήταν στην πρώτη θέση των κρατών μελών της ΕΕ στην εργασία στο σπίτι, με το 25,1% των μισθωτών να εργάζονται συνήθως από το σπίτι το 2020. Ακολούθησε το Λουξεμβούργο (23,1%) και η Ιρλανδία (21,5%) Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά εργαζομένων από το σπίτι αναφέρθηκαν στη Βουλγαρία (1,2%), στη Ρουμανία (2,5%), στην Κροατία (3,1%) και στην Ουγγαρία (3,6%).

Στην Ελλάδα λοιπόν μόλις το 7% το 2020 είχε την δυνατότητα ή θέλησε να εργαστεί από το σπίτι. Αποτελεί αυτό το νέο κοινωνικό μοντέλο εργασίας;

 

Πηγή: https://www.epixeiro.gr/


Print   Email

Related Articles