Εργάνη:  Έκρηξη προσλήψεων αλλά και υψηλά ποσοστά απολύσεων

Εργάνη: Έκρηξη προσλήψεων αλλά και υψηλά ποσοστά απολύσεων

Έκρηξη προσλήψεων αλλά και …απολύσεων καταγράφει το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ για το επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου.

Κατά το διάστημα αυτό δημιουργήθηκαν 296.624 νέες θέσεις εργασίας, κατά 26.433 περισσότερες από αυτές που είχαν δημιουργηθεί το αντίστοιχο διάστημα του 2022.

Ωστόσο σε υψηλό επίπεδο κινήθηκαν και οι απολύσεις οι οποίες έφθασαν το επτάμηνο τις 989.174 και ήταν κατά 162.810 περισσότερες από τις απολύσεις του επταμήνου του 2022.
Βεβαίως οι προσλήψεις ήταν περισσότερες και για το λόγο αυτό παρουσιάζεται αυξημένο το ισοζύγιο των ροών απασχόλησης του επταμήνου.

Αντιθέτως κατά τον Ιούλιο, οι απολύσεις υπερίσχυσαν των προσλήψεων, με αποτέλεσμα η απασχόληση να μειωθεί κατά 8.294 θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα. Μάλιστα, εάν η σύγκριση γίνει με τον αντίστοιχο περσινό μήνα, που το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης ήταν θετικό κατά 2.999 θέσεις, τότε οι απώλειες αυξάνονται στις 11.293 θέσεις εργασίας.

Ο κλάδος με τις μεγαλύτερες απώλειες ήταν, η εκπαίδευση, με συνολικά 25.867 θέσεις εργασίας, καθώς κατά τον μήνα αυτό απολύονται οι εκπαιδευτικού των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων.

Οι υψηλές προσλήψεις στον τουρισμό δεν κατέστησαν αρκετές προκειμένου να καλύψουν τη διαφορά στον μήνα Ιούλιο.

Συνολικά, τον Ιούλιο πραγματοποιήθηκαν 285.505 προσλήψεις, λιγότερες κατά 8.294, συγκριτικά με τις 293.799 καταγεγραμμένες αποχωρήσεις. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι χειρότερη επίδοση από το 2001 και μετά, που υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τον μήνα, καταγράφηκε μόνο τον Ιούλιο του 2015, όταν χάθηκαν 16.658 θέσεις εργασίας. Εντός του 2023, ο Ιούλιος είναι ο δεύτερος μήνας μετά τον Ιανουάριο κατά τον οποίο καταγράφεται υπερίσχυση των απολύσεων.

Οι μεγαλύτερες απώλειες θέσεων απασχόλησης υπήρξαν στις ηλικιακές ομάδες 30-44 ετών με -17.263 θέσεις και 45-64 ετών με -16.876. Στον αντίποδα, θετικό ήταν το ισοζύγιο στις ροές μισθωτής απασχόλησης του ιδιωτικού τομέα για νέους εργαζόμενους ηλικίας 15-24 ετών, καθώς δημιουργήθηκαν σχεδόν όσες θέσεις χάθηκαν από τις μεγαλύτερες ηλικίες (+30.421 θέσεις).

Τα στοιχεία αυτά, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι από τις 285.505 νέες προσλήψεις του Ιουλίου μόνο οι 139.634 αφορούσαν συμβάσεις πλήρους απασχόλησης (ποσοστό 48,91%), οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι νέες προσλήψεις, κατά κύριο λόγο σε τουρισμό και επισιτισμό, αφορούσαν φθηνότερο προσωπικό, με ευέλικτες μορφές εργασίας και νέους σε ηλικία εργαζόμενους. Αναλυτικά, με συμβάσεις μερικής απασχόλησης πραγματοποιήθηκαν 116.528 προσλήψεις (ποσοστό 40,81%)), ενώ άλλες 29.343 προσλήψεις αφορούσαν συμβάσεις εκ περιτροπής εργασίας (ποσοστό 10,28%). Στις γυναίκες χάθηκαν 15.656 θέσεις εργασίας, την ίδια στιγμή που στους άνδρες δημιουργήθηκαν 7.362 νέες θέσεις εργασίας.

 

Πηγή: Ot.gr / Κώστας Παπαδής


Print   Email

Related Articles