Στην δημοσιότητα από την ΕΚΤ η πρώτη έκθεση προόδου για τη φάση προετοιμασίας του ψηφιακού ευρώ.

Στην δημοσιότητα από την ΕΚΤ η πρώτη έκθεση προόδου για τη φάση προετοιμασίας του ψηφιακού ευρώ.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δημοσίευσε στις 24-6-2024 την πρώτη της έκθεση προόδου σχετικά με τη φάση προετοιμασίας του ψηφιακού ευρώ

, η οποία ξεκίνησε την 1η Νοεμβρίου 2023 με στόχο να τεθούν οι βάσεις για την πιθανή έκδοση ψηφιακού ευρώ.

Η έκθεση περιγράφει την πρόοδο που σημειώθηκε σε βασικές πτυχές σχεδιασμού του ψηφιακού ευρώ και τα προβλεπόμενα επόμενα βήματα για το έργο.

 

Απόρρητο ψηφιακού ευρώ

Ο σχεδιασμός του ψηφιακού ευρώ περιλαμβάνει μια λειτουργία εκτός σύνδεσης που θα προσφέρει στους χρήστες ένα επίπεδο απορρήτου που μοιάζει με μετρητά για πληρωμές σε φυσικά καταστήματα και πληρωμές μεταξύ προσώπων. Όταν πληρώνετε εκτός σύνδεσης, τα προσωπικά στοιχεία συναλλαγής θα είναι γνωστά μόνο στον πληρωτή και στον δικαιούχο πληρωμής και δεν θα κοινοποιούνται στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, στο Ευρωσύστημα ή σε οποιονδήποτε πάροχο υπηρεσιών υποστήριξης.

Τους τελευταίους μήνες, η ΕΚΤ συμφώνησε στα τεχνικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται για να εγγυηθεί ότι οι ηλεκτρονικές ψηφιακές συναλλαγές σε ευρώ θα παρέχουν ακόμη υψηλότερα πρότυπα απορρήτου από τις τρέχουσες λύσεις ψηφιακών πληρωμών, ενώ θα εξακολουθούν να διασφαλίζουν την ισχυρή προστασία του τελικού χρήστη έναντι της απάτης. Το Ευρωσύστημα θα χρησιμοποιούσε μέτρα τελευταίας τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένης της ψευδωνυμοποίησης, του κατακερματισμού και της κρυπτογράφησης δεδομένων, για να διασφαλίσει ότι δεν θα είναι σε θέση να συνδέσει απευθείας τις ψηφιακές συναλλαγές σε ευρώ με συγκεκριμένους χρήστες.

Σύμφωνα με την τρέχουσα πρακτική, οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών θα έχουν πρόσβαση μόνο στα προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία της ΕΕ, όπως οι κανονισμοί κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Για τη χρήση δεδομένων για εμπορικούς σκοπούς, οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών θα χρειάζονταν τη ρητή συγκατάθεση των χρηστών. Ως εκδότης και πάροχος υποδομής πληρωμών για ένα ψηφιακό ευρώ, η ΕΚΤ θα εποπτεύεται από ανεξάρτητες αρχές προστασίας δεδομένων που θα παρακολουθούν τη συμμόρφωσή της με τον Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUDPR) και τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

 

Ένα ψηφιακό ευρώ εκτός σύνδεσης στο διαδίκτυο

Το Ευρωσύστημα αναπτύσσει μια λειτουργία εκτός σύνδεσης που θα επιτρέπει στους χρήστες ψηφιακών ευρώ να πληρώνουν χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο αφού προχρηματοδοτήσουν τον ψηφιακό λογαριασμό τους σε ευρώ μέσω Διαδικτύου ή ΑΤΜ. Οι πληρωμές θα πραγματοποιούνται απευθείας μεταξύ των συσκευών εκτός σύνδεσης - π.χ. κινητών τηλεφώνων ή καρτών πληρωμής - που ανήκουν στους χρήστες που συμμετέχουν στη συναλλαγή, χωρίς να χρειάζεται να βασίζεστε σε τρίτους.

 

Η ΕΚΤ διερευνά τα τεχνικά εργαλεία που είναι ήδη διαθέσιμα στην αγορά που θα μπορούσαν να επιτρέψουν τον διακανονισμό ψηφιακών συναλλαγών σε ευρώ εκτός σύνδεσης απευθείας στις συσκευές των τελικών χρηστών. Έχει επίσης αξιολογήσει άλλες βασικές πτυχές των ψηφιακών πληρωμών σε ευρώ εκτός σύνδεσης, με σκοπό να τις καταστήσει απρόσκοπτες, ασφαλείς και φιλικές προς το χρήστη.

Το τεχνικό έργο της ΕΚΤ έχει επικεντρωθεί ιδιαίτερα στα ζητήματα παράδοσης και στον τρόπο χρηματοδότησης και αποπληρωμής χρημάτων εκτός σύνδεσης ψηφιακών πορτοφολιών ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου διεξαγωγής ελέγχων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της πλαστογραφίας. Για πληρωμές εκτός σύνδεσης, οι χρήστες θα μπορούν να χρησιμοποιούν τις κινητές συσκευές τους, ενώ το Ευρωσύστημα διερευνά επίσης την πιθανή χρήση έξυπνων καρτών με μπαταρία ή έξυπνων καρτών χωρίς τροφοδοσία που χρησιμοποιούν συσκευή γέφυρας[1]επικοινωνώ.

Η αποτελεσματική εφαρμογή ενός ψηφιακού ευρώ εκτός σύνδεσης σε κινητές συσκευές θα εξαρτηθεί τελικά από τις απαιτήσεις που ορίζονται για τους κατασκευαστές εξοπλισμού και τους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στον κανονισμό για το ψηφιακό ευρώ.

 

Ψηφιακά όρια κατοχής ευρώ

Ο σχεδιασμός του ψηφιακού ευρώ πρέπει να διασφαλίζει ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευρέως ως μέσο πληρωμής, διατηρώντας παράλληλα τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και τη μετάδοση της νομισματικής πολιτικής. Για το λόγο αυτό θα υπάρχουν όρια ως προς την κατοχή ψηφιακού ευρώ ανα φυσικό πρόσωπο (οι έμποροι, θα έχουν μηδενικό όριο κατοχής, που σημαίνει ότι δεν θα μπορούν να συσσωρεύουν αποθέματα ψηφιακού ευρώ, αλλά θα μπορούν να πραγματοποιούν συγκεκριμένους τύπους πληρωμών.)

Επιπλέον, οι χρήστες θα έχουν την επιλογή να συνδέσουν το ψηφιακό τους πορτοφόλι (ευρώ) με έναν εμπορικό τραπεζικό λογαριασμό, επιτρέποντάς τους να πραγματοποιούν πληρωμές μέσω του ψηφιακού τους πορτοφολιού ευρώ χωρίς να χρειάζεται να το προφορτώσουν με χρήματα.

Η ΕΚΤ έχει ξεκινήσει εργασίες για μια μεθοδολογία βαθμονόμησης για τον καθορισμό των ορίων διακράτησης, η οποία συνεπάγεται μια συνολική νομισματική και οικονομική αξιολόγηση.

 

Εγχειρίδιο κανόνων ψηφιακού ευρώ και διαγωνιστική διαδικασία

Η Ομάδα Ανάπτυξης Κανονισμών για το ψηφιακό ευρώ ολοκλήρωσε την ενδιάμεση αναθεώρηση του πρώτου σχεδίου του εγχειριδίου κανόνων, το οποίο καθορίζει τους κανόνες και τις διαδικασίες για την τυποποίηση των ψηφιακών πληρωμών σε ευρώ σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ. Ο όμιλος αναμένεται να παραδώσει μια ενημερωμένη έκδοση του ψηφιακού βιβλίου κανόνων για το ευρώ έως το τέλος του 2024, συμπεριλαμβανομένων των κεφαλαίων που εκκρεμούν, τα οποία επικεντρώνονται στην αναγνώριση και τον έλεγχο ταυτότητας των χρηστών καθώς και στις απαιτήσεις που σχετίζονται με την υποδομή.

 

Υποστήριξη της νομοθετικής διαδικασίας

Καθώς εξελίσσονται οι νομοθετικές συζητήσεις, η ΕΚΤ συνέχισε να παρέχει τεχνική εμπειρογνωμοσύνη στα εμπλεκόμενα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Ειδικότερα, για να υποστηρίξει τις συνεχιζόμενες συζητήσεις, η ΕΚΤ (i) παρείχε τεχνική συμβολή όσον αφορά την ανάλυση της δυναμικής στην αγορά πληρωμών λιανικής σε ευρώ· (ii) δημοσίευσε μια εις βάθος τεχνική ανάλυση της σκοπιμότητας και των επιπτώσεων της χορήγησης πολλαπλών ψηφιακών λογαριασμών σε ευρώ ανά χρήστη και (iii) πραγματοποίησε πρόσθετη τεχνική εργασία σε μια ψηφιακή εφαρμογή ευρώ με σκοπό να την καταστήσει ιδιαίτερα περιεκτική και προσβάσιμη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ θα αποφασίσει για την πιθανή έκδοση ψηφιακού ευρώ μόνο αφού εγκριθεί η σχετική νομοθεσία, καθώς αυτό το νομικό πλαίσιο είναι απαραίτητο για τη συγκεκριμένη λειτουργία του ψηφιακού ευρώ.

 

Πηγή:  Taxheaven.gr


Print   Email

Related Articles