Αναμορφώθηκαν οι πίνακες κατάταξης των Γεωπόνων στην Λίστα ΕΛΓΑ ΣΟΧ 1/2020

Αναμορφώθηκαν οι πίνακες κατάταξης των Γεωπόνων στην Λίστα ΕΛΓΑ ΣΟΧ 1/2020

Σας πληροφορούμε ότι αναρτήθηκαν  οι αναμορφωμένοι πίνακες κατάταξης υποψηφίων τoυ κλάδου  ΠΕ Γεωπόνων,

της  υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ1/2020 με αριθ. πρωτ. 10060/28-09-2020 ανακοίνωσης για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού σύμφωνα με την αριθμ.  400/2021 απόφαση του ΑΣΕΠ.

Δείτε τον νέο πίνακα εδώ


Print   Email

Related Articles