100 Γεωπόνοι με άρθρο 36

100 Γεωπόνοι με άρθρο 36

Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού Του Κλάδου ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ Με Την Διαδικασία Του Άρθρου 36 Του Ν.4765/2021 Γ

ια Την Αντιμετώπιση Απρόβλεπτων Και Επειγουσών Αναγκών

 

  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (100 θέσεις)
  2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

 

Σας πληροφορούμε ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ) ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. μέχρι και την Τετάρτη 06-07-2022


Print   Email

Related Articles