Αποτελέσματα 100 θέσεων Γεωπόνων με Άρθρο 36, ανά Υποκατάστημα

Αποτελέσματα 100 θέσεων Γεωπόνων με Άρθρο 36, ανά Υποκατάστημα

Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού Του Κλάδου ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ Με Την Διαδικασία Του Άρθρου 36

Του Ν.4765/2021 Για Την Αντιμετώπιση Απρόβλεπτων Και Επειγουσών Αναγκών

 

  1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (άρθρο 36 - 2022)
  2. ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ανά ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ (άρθρο 36 - 2022)

   -ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

   -ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

   -ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

   -ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

   -ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


Print   Email

Related Articles