Πίνακας-Αποτελέσματα ΕΛΓΑ ΣΟΧ2 / 2022 (updated)

Πίνακας-Αποτελέσματα ΕΛΓΑ ΣΟΧ2 / 2022 (updated)

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Hits: 376

Σας πληροφορούμε ότι αναρτήθηκαν οι Πίνακες Κατάταξης υποψηφίων της υπ΄αριθμ. ΣΟΧ2/2022 για την πρόσληψη Προσωπικού 

με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  (ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ)

 

Οι πίνακες εδώ

    1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (Άρθρο 37-42) (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

    2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (Άρθρο 37-42)

Προσοχή: Θυμίζουμε ότι όσοι έχουν παρουσιαστεί έστω και για μία ημέρα σε κάποια άλλη σύμβαση, δεν μπορούν να μετακινηθούν καθώς έχουν κώλυμα πρόσληψης 3μηνης, αλλά και 8 μηνης απασχόλησης.

Θα κληθούν να υπογράψουν Υπεύθυνη δήλωση

 

Πηγή: ΕΛΓΑ

Print

Related Articles