Αποτελέσματα Λίστας ΕΛΓΑ 2η Ορθή Επανάληψη ΣΟΧ2/2024

Αποτελέσματα Λίστας ΕΛΓΑ 2η Ορθή Επανάληψη ΣΟΧ2/2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ2/2024 για τη πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ και ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ)

Πιέστε τα λινκ για τους πίνακες

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

  1. 2η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΣΟΧ2-2024)
  2. 2η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΣΟΧ2-2024)
  3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ (ΣΟΧ2-2024)
  4. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ (ΣΟΧ2-2024)

 


Print   Email

Related Articles