26 Γεωπόνοι με άρθρο 36 σε Πάτρα-Τρίπολη

26 Γεωπόνοι με άρθρο 36 σε Πάτρα-Τρίπολη

Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού Ειδικότητας ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ Με Την Διαδικασία Του Άρθρου 36

Του Ν.4765/2021 Για Την Αντιμετώπιση Απρόβλεπτων Και Επειγουσών Αναγκών Για Τα Υποκ/Ματα ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΙ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (Υποκ/ματα Πάτρας & Τρίπολης)
  2. ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ)

Print   Email

Related Articles