Αποτελέσματα λίστας ΕΛΓΑ  Άρθρου 36 2021

Αποτελέσματα λίστας ΕΛΓΑ Άρθρου 36 2021

Ανάρτηση Πίνακα Κατάταξης Έκτακτου Προσωπικού Του Κλάδου ΠΕ Γεωπόνων Με Την Διαδικασία Του Άρθρου 36 Του Ν.4765/2021 Για Την Κάλυψη Απρόβλεπτων Και Επειγουσών Αναγκών

Σας πληροφορούμε ότι αναρτήθηκε  ο πίνακας κατάταξης υποψηφίων του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων,  σύμφωνα με το άρθρο 36 του Ν.4765/2021, κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 42/31-05-2021 εγκριτικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α..

O πίνακας ΕΔΩ

 

 


Print   Email

Related Articles