Αποτελέσματα ΕΛΓΑ Γεωπόνων άρθρο 36 (26 άτομα σε Πάτρα-Τρίπολη)

Αποτελέσματα ΕΛΓΑ Γεωπόνων άρθρο 36 (26 άτομα σε Πάτρα-Τρίπολη)

Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού Ειδικότητας ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ Με Την Διαδικασία Του Άρθρου 36 Του Ν.4765/2021

Για Την Αντιμετώπιση Απρόβλεπτων Και Επειγουσών Αναγκών Για Τα Υποκ/Ματα ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΙ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

  1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ - ΥΠΟΚ. ΠΑΤΡΑΣ (20 ΑΤΟΜΑ)
  2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ - ΥΠΟΚ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ (6 ΑΤΟΜΑ)
  3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ

Print   Email

Related Articles