Αποτελέσματα ΕΛΓΑ Γεωπόνων άρθρο 36 (60 άτομα σε Λάρισα-Λαμία)

Αποτελέσματα ΕΛΓΑ Γεωπόνων άρθρο 36 (60 άτομα σε Λάρισα-Λαμία)

Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού Ειδικότητας ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ Με Την Διαδικασία Του Άρθρου 36 Του Ν.4765/2021

Για Την Αντιμετώπιση Απρόβλεπτων Και Επειγουσών Αναγκών Για Τα Υποκ/Ματα ΛΑΡΙΣΑΣ & ΛΑΜΙΑΣ (60 Άτομα)

  1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ - ΥΠΟΚ. ΛΑΜΙΑΣ  
  2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ - ΥΠΟΚ. ΛΑΡΙΣΑΣ
  3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ

Print   Email

Related Articles