Πρόσκληση με άρθρο 36 ακόμα 65 Γεωπόνων & 2 Κτηνιάτρων. Αίτηση, προθεσμία

Πρόσκληση με άρθρο 36 ακόμα 65 Γεωπόνων & 2 Κτηνιάτρων. Αίτηση, προθεσμία

Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού Ειδικότητας ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ Με Την Διαδικασία Του Άρθρου 36 Του Ν.4765/2021 Για Την Αντιμετώπιση Απρόβλεπτων Και Επειγουσών Αναγκών

 

  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (65 θέσεις)
  2. ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ)

 

Σας πληροφορούμε ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ) ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., μέχρι τη Δευτέρα 17-07- 2023


 

  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ (2 θέσεις)
  2. ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ)

 

Σας πληροφορούμε ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ) ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., μέχρι τη Δευτέρα 17-07-2023


Print   Email

Related Articles