60 Γεωπόνοι σε Λάρισα – Λαμία – λόγω πλημμυρών

60 Γεωπόνοι σε Λάρισα – Λαμία – λόγω πλημμυρών

Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού Ειδικότητας ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ Με Την Διαδικασία Του Άρθρου 36 Του Ν.4765/2021

Για Την Αντιμετώπιση Απρόβλεπτων Και Επειγουσών Αναγκών Για Τα Υποκ/Ματα ΛΑΡΙΣΑΣ & ΛΑΜΙΑΣ (60 Άτομα)

  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (Υποκ/Ματα Λάρισας & Λαμίας - 60 Θέσεις)
  2. ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ)

Σας πληροφορούμε ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ) ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  μέχρι την Παρασκευή 15-09-2023


Print   Email

Related Articles