Εργασιακά

Αυτοί θα είναι οι καθαροί μισθοί το 2022. Αναλυτικοί πίνακες

Αυτοί θα είναι οι καθαροί μισθοί το 2022. Αναλυτικοί πίνακες

Παραμένει σε ισχύ και τον επόμενο χρόνο η ήδη ισχύουσα μείωση κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες στις εισφορές των μισθωτών.

ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ, ΠΩΣ ΑΜΕΙΒΟΝΤΑΙ, ΠΟΣΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ;

ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ, ΠΩΣ ΑΜΕΙΒΟΝΤΑΙ, ΠΟΣΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ;

Ολοκληρώνεται η ενεργοποίηση του Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις για τη διαχείριση γεωργικών εκμεταλλεύσεων και την ενίσχυση της παροχής των γεωργικών συμβουλών, καθώς και την εφαρμογή του υπο-Μέτρου 2.1 του ΠΑΑ 2014-2020, σε όλη την Ελληνική Επικράτεια με σκοπό την στήριξη Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε γεωργούς.

ΘΕΜΑ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΘΕΤΕΙ ΤΟ ΓΕΩΤΕΕ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΘΕΜΑ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΘΕΤΕΙ ΤΟ ΓΕΩΤΕΕ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου θεσμοθετήθηκε το Σύστημα Γεωργικών Συμβούλων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, στοχεύοντας στην υποστήριξη των αγροτών για την τήρηση των απαιτήσεων της πολλαπλής συμμόρφωσης.

Πήρε integrated master και το Πτυχίο Δασολογίας του ΑΠΘ

Πήρε integrated master και το Πτυχίο Δασολογίας του ΑΠΘ

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ενημερώνει τα μέλη του ότι δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 1711/Β’/26-4-2021)

Τι αλλάζει με την καθιέρωση της τετραήμερης εργασίας με ευέλικτο ωράριο

Τι αλλάζει με την καθιέρωση της τετραήμερης εργασίας με ευέλικτο ωράριο

Με τις διατάξεις του σχεδίου νόμου εισάγεται στον ιδιωτικό τομέα μοντέλο τετραήμερης εργασίας χωρίς περικοπή μισθού και μπόνους.

Πληροφορίες

Η Ιστοσελίδα e-geoponooi.gr , λειτουργεί από το 2009 σύμφωνα με τους Νόμους και τις διατάξεις του Ελληνικού Κράτους και διαθέτει όλες τις Νόμιμες Άδειες Λειτουργίας από την Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Η Ιστοσελίδα e-geoponooi.gr, συμμορφώνεται με τα πρότυπα GDPR, Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR - 2016/679)

Ενημερωθείτε εδώ