Ψηφίζεται ο Νόμος για τα Επαγγελματικά δικαιώματα 17 Νέων Τμημάτων Γεωπονικών ΑΤΕΙ. Ο ρόλος του ΓΕΩΤΕΕ

Ψηφίζεται ο Νόμος για τα Επαγγελματικά δικαιώματα 17 Νέων Τμημάτων Γεωπονικών ΑΤΕΙ. Ο ρόλος του ΓΕΩΤΕΕ

Στο ερανιστικό νομοσχέδιο του υπουργείου Τουρισμού που θα αναρτηθεί σήμερα το βράδυ, υπάρχει διάταξη η οποία προβλέπει τον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται η αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων,

των πτυχιούχων πενταετούς φοίτησης, που αφορά στους φοιτητές που εισήχθησαν στα νεοϊδρυθέντα τμήματα είτε σε όσους ήταν φοιτητές των ΤΕΙ και παρακολούθησαν τα προαπαιτούμενα πρόσθετα μαθήματα. (Πρόκειται για τα τμήματα που προέκυψαν μετά την πανεπιστημιοποίηση των ΑΤΕΙ ,όπου όλα τα τότε τμήματα Τεχνολόγων Γεωπόνων μετεξελίχθηκαν σε 5ετή σύγχρονα Τμήματα Γεωπονίας σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 4559/2018, 4589/2019 και 4610/2019).

Τα παραπάνω δήλωσε στο makthes.gr ο Γιώργος Γεωργαντάς, υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. «Αυτή η διάταξη αφορά γεωπόνους, δασολόγους και ιχθυολόγους. Εμείς δίνουμε τη δυνατότητα αυτά τα τμήματα να προστεθούν στα ήδη λειτουργούντα πανεπιστημιακά τμήματα που έχουν επαγγελματικά δικαιώματα. Σε αυτά λοιπόν θα προστεθούν όσα τμήματα διαθέτουν τη θετική γνώμη της ΕΘΑΑΕ (Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης) και του ΓΕΩΤΕΕ (Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας)», εξηγεί ο κ. Γεωργαντάς. Η συζήτηση επί του νομοσχεδίου ξεκινά τη Δευτέρα και θα ψηφιστεί στη Βουλή την ερχόμενη Πέμπτη. «Δίνουμε λύση σε ένα πρόβλημα που δημιουργήθηκε από τη μη πρόβλεψη αναγνώρισης επαγγελματικών δικαιωμάτων στο νόμο Γαβρόγλου, διότι έκανε την ακαδημαϊκή εξίσωση των ΤΕΙ με τα ΑΕΙ, χωρίς ωστόσο να υπάρχει πρόβλεψη για τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των νέων τμημάτων», λέει χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργαντάς.

«Πτυχίο χωρίς αντίκρισμα»

Πτυχίο χωρίς όμως κανένα αντίκρισμα στην αγορά εργασίας, έχουν προς το παρόν οι απόφοιτοι των νέων Γεωπονικών Τμημάτων και αυτών που προήλθαν από τις συγχωνεύσεις των ΤΕΙ με τα Πανεπιστήμια, εάν δεν ψηφιστεί η σχετική διάταξη που θα αναγνωρίζει τα επαγγελματικά τους δικαιώματα. Στη Θεσσαλονίκη και στο τμήμα Γεωπονίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ) στη Σίνδο, οι ενεργοί φοιτητές σύμφωνα με την Αλεξάνδρα Παυλούδη, πρόεδρο του τμήματος ανέρχονται σε 1.500.

Η κ. Παυλούδη, περιγράφει στο makthes.gr ότι οι απόφοιτοι των τμημάτων που δημιουργήθηκαν το 2019 (με τη συγχώνευση ΑΕΙ – ΤΕΙ) «αυτήν τη στιγμή δεν έχουν κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα». 

Σύμφωνα με το σχετικό προεδρικό διάταγμα, οι γεωπόνοι θα πρέπει να διαθέτουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. «Θα πρέπει να υπάρξει τροπολογία στην οποία θα αναγνωρίζει επαγγελματικά δικαιώματα και στα παραπάνω νεοδημιουργηθέντα τμήματα», λέει η κ. Παυλούδη και εξηγεί πως αυτή η συνθήκη αφορά σε 17 νέα τμήματα που ανήκουν στα γεωτεχνικά επαγγέλματα. 

Σημειώνει πως όταν το πανεπιστήμιο επικοινώνησε με το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο ζητήθηκε να γίνει πιστοποίηση του προγράμματος σπουδών. «Για να περάσουμε από τη διαδικασία πιστοποίησης, έπρεπε να περάσουν δύο χρόνια από τη λειτουργία μας. Το τμήμα μας πέρασε με άριστα και γι’ αυτό ζητάμε άμεσα τη σχετική τροποποίηση αναγνώρισης επαγγελματικών δικαιωμάτων. Το πρόγραμμα σπουδών είναι πενταετές στα καινούρια τμήματα, του χρόνου θα έχουμε απόφοιτους από τους πρώτους που εισήχθησαν στα νέα τμήματα και παράλληλα θα αποφοιτήσουν φοιτητές που προχώρησαν σε αντιστοίχηση των σπουδών τους με το νέο πανεπιστημιακό τμήμα», επισημαίνει.

Η κ. Παυλούδη περιγράφει πως λόγω μη αναγνώρισης των επαγγελματικών δικαιωμάτων, οι απόφοιτοι του τμήματος αποκλείστηκαν από τις προκηρύξεις που «έτρεξαν» το καλοκαίρι, «διότι δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στα τμήματα που εγγράφονται στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο για να πάρουν την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος». Τονίζει πως εάν δεν ψηφιστεί η σχετική νομοθετική ρύθμιση «οι απόφοιτοί μας, δεν έχουν καμία επιλογή. Μπορούν δηλαδή να εργαστούν σε ένα κατάστημα με φάρμακα, δεν μπορούν όμως να είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι και να εργαστούν ως γεωπόνοι».

Αναφερόμενη στις ενέργειες που έκανε το ίδιο το Πανεπιστήμιο λέει πως «Ζητήσαμε την επέκταση των επαγγελματικών δικαιωμάτων σε όλους τους απόφοιτους γεωπονίας, δασολογίας και φυσικού περιβάλλοντος του ΔΙΠΑΕ, ώστε να έχουν τη δυνατότητα αφότου ολοκληρώσουν τις σπουδές τους να κάνουν αίτηση εγγραφής στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο. Αίτημα που ήδη έχουμε καταθέσει στην Κοσμητεία και από εκεί ο πρόεδρος της Διοικούσας το κατέθεσε στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης (που κατοχυρώνει τα επαγγελματικά δικαιώματα) αλλά και στο υπουργείο Παιδείας», περιγράφει η πρόεδρος του Τμήματος Γεωπονίας στο ΔΙΠΑΕ.

Με καταλήψεις και κινητοποιήσεις απαντούν οι φοιτητές

Σε κατάληψη προχώρησαν οι φοιτητές γεωπονίας του ΔΙΠΑΕ στη Σίνδο, την Τρίτη και την Τετάρτη ενώ υπό κατάληψη θα τελεί η σχολή και αύριο Παρασκευή. «Δεν θα σταματήσουμε τους αγώνες μας, μέχρι να κατοχυρωθούν τα επαγγελματικά μας δικαιώματα», υπογραμμίζουν οι φοιτητές.

 

 

Πηγή: agronewsbomb.gr / makthes.gr

 


Τι αναφέρει το νομοσχέδιο
Ειδικότερα το Άρθρο 126 έχει ως εξής:
Άσκηση του επαγγέλματος του γεωπόνου, δασολόγου και ιχθυολόγου - Τροποποίηση άρθρου 1 π.δ. 344/2000

 1. Στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 344/2000 (Α ́ 297), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 4262/2014 (Α’ 114), περί πτυχιούχων που δύνανται να ασκήσουν το επάγγελμα του γεωπόνου, προστίθεται υποπερ. εε), και η περ. α) διαμορφώνεται ως εξής:
  «α) στους πτυχιούχους γεωπόνους των ιδρυμάτων του πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής και συγκεκριμένα των:
  αα) Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
  ββ) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας,
  γγ) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης,
  δδ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος,
  εε) κάθε άλλου Τμήματος σπουδών γεωπονίας Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής, πενταετούς φοίτησης, που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από αίτημα Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι., κατόπιν γνώμης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) και του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), και».
 2. Στην περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 344/2000, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 4262/2014, περί πτυχιούχων που δύνανται να ασκήσουν το επάγγελμα του δασολόγου, προστίθεται υποπερ. γγ), και η περ. α) διαμορφώνεται ως εξής:
  «α) στους πτυχιούχους δασολόγους των ιδρυμάτων του πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής και συγκεκριμένα των:
  αα) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος,
  ββ) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας, Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων,
  γγ) κάθε άλλου Τμήματος σπουδών δασολογίας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, πενταετούς φοίτησης, που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από αίτημα της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι., κατόπιν γνώμης της ΕΘ.Α.Α.Ε. και του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., και».
 3. Στην περ. α) της παρ. 5 του άρθρου 1 του π.δ. 344/2000, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 4262/2014, περί πτυχιούχων που δύνανται να ασκήσουν το επάγγελμα του ιχθυολόγου, προστίθεται υποπερ. εε), και η περ. α) διαμορφώνεται ως εξής:
  «α) στους πτυχιούχους ιχθυολόγους των ιδρυμάτων του πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής και συγκεκριμένα των:
  αα) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Τμήμα Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος,
  ββ) Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Περιβάλλοντος, Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας,
  γγ) Ιδρυμάτων πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής με ειδίκευση ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας σε θέματα υδροβιολογίας, ιχθυολογίας, ιχθυοπαθολογίας ή αλιείας σε πανεπιστήμια ή ισότιμες με αυτά σχολές ή επιστημονικά εργαστήρια εφαρμοσμένης υδροβιολογίας της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
  δδ) Ιδρυμάτων πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής, που υπηρετούν ή έχουν υπηρετήσει με την ειδικότητα του ιχθυολόγου στο Δημόσιο ή τα Ν.Π.Δ.Δ.,
  εε) κάθε άλλου Τμήματος σπουδών ιχθυολογίας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, πενταετούς φοίτησης, που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από αίτημα της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι., κατόπιν γνώμης της ΕΘ.Α.Α.Ε. και του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.».

Διαβάστε ολόκληρο το νόμο που κατατέθηκε στη Βουλή (εδώ)

 


Print   Email

Related Articles