Πως τα Νομικά πρόσωπα & οι ατομικές επιχειρήσεις πιστοποιούνται ως Γεωργικοί Σύμβουλοι

Πως τα Νομικά πρόσωπα & οι ατομικές επιχειρήσεις πιστοποιούνται ως Γεωργικοί Σύμβουλοι

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για ένταξη στο Μητρώο των Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ

των νομικών προσώπων και των ατομικών επιχειρήσεων, που επιθυμούν να πιστοποιηθούν ως Φορείς αρμόδιοι για την παροχή Γεωργικών Συμβουλών.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, στη διαδικτυακή εφαρμογή του Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις http://agroadvisors.elgo.gr  έως 01.11.2021 και ώρα 23:59. Για την είσοδο στην εφαρμογή και την υποβολή των αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι ακολουθούν τις οδηγίες του σχετικού εγχειριδίου.

Δελτίο Τύπου

Πρόσκληση


Print   Email

Related Articles