Ξεπερασμένο το Γεωπονικό επάγγελμα με την νέα εποχή της IoT Γεωργίας και της 5G Τεχνολογίας

Ξεπερασμένο το Γεωπονικό επάγγελμα με την νέα εποχή της IoT Γεωργίας και της 5G Τεχνολογίας

Μια γεωργία διαφορετική, βιώσιμη, κερδοφόρα και «έξυπνη» μπορεί να προσφέρει η τεχνολογία και τα πολλά εργαλεία τα οποία είναι διαθέσιμα στους καλλιεργητές για χρήση μέσα από τα σύγχρονα ευρυζωνικά δίκτυα.

Η τεχνολογία και δη τα δίκτυα κινητής τηλεπικοινωνίας έχουν ωφελήσει πολλούς κλάδους της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένου του γεωργικού κλάδου, μειώνοντας κόστη και αυξάνοντας την παραγωγικότητα και την αμεσότητα.

Τι όμως γίνεται με την «έξυπνη» γεωργία;

Με τον όρο «έξυπνη» γεωργία εννοούμε πως τα μηχανήματα και η τεχνολογία θα παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαχείριση των καλλιεργειών. Μέσα από τη χρήση τεχνολογικών μέσων, «έξυπνων» μηχανημάτων και με τη σημαντική συμβολή του δικτύου 5G, θα πετυχαίνουμε την πιο σωστή καλλιέργεια στα χωράφια μας και θα έχουμε μεγαλύτερες σοδειές. Η παρακολούθηση των καλλιεργειών μπορεί να γίνεται σε πραγματικό χρόνο και απομακρυσμένα δίνοντας πολλές δυνατότητες για έγκαιρη αντιμετώπιση προκλήσεων που παρουσιάζονται από τα καιρικά φαινόμενα ή άλλες απρόσμενες μέχρι πρότινος μεταβολές. Την ίδια ώρα, αυτά τα τεχνολογικά μέσα καθιστούν ευκολότερο για τις αγροτικές επιχειρήσεις να συνδέονται με τους πελάτες τους και άλλα μέρη της αλυσίδας αξίας ώστε να αξιοποιούν τα εργαλεία παραγωγικότητας IoT και μας βοηθούν να μειώσουμε κόστη μετακίνησης, αλλά και να κάνουμε σωστότερη χρήση του νερού και των λιπασμάτων.

Με την έλευση του 5G θα δούμε μια νέα πραγματικότητα όσον αφορά στις καλλιέργειές μας, όπως επιβεβαιώνει και ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Εταιριών Κινητής Τηλεφωνίας, κ. Γιώργος Στεφανόπουλος:

«Η μετάβαση στο ψηφιακό περιβάλλον είναι πλέον επιτακτική και στον αγροτικό τομέα. Η αξιοποίηση της τεχνολογίας  αποτελεί όχι μόνο επιλογή αλλά κυρίως ανάγκη για το γεωργικό επιχειρείν. Όπως συμβαίνει στους περισσότερους κλάδους, ο γεωργικός τομέας εξελίσσεται και υφίσταται σημαντικές αλλαγές που καθιστούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό μονόδρομο όχι μόνο για την ανταγωνιστικότητα αλλά και για την παραγωγικότητα καλλιεργειών και επιχειρήσεων.  Για τις αγροτικές οικονομίες, λοιπόν, τα νέα ευρυζωνικά δίκτυα- και ιδίως το 5G- εξασφαλίζουν καινοτόμα ψηφιακά εργαλεία και αυτοματισμούς κάθε είδους. Είναι η απαραίτητη κρίσιμη υποδομή που θα προσφέρει ευκαιρίες στους καλλιεργητές ,ανεξαρτήτως μεγέθους, ευκαιρίες να βελτιώσουν τη σοδειά τους ποιοτικά και ποσοτικά, να παραμείνουν ανταγωνιστικοί, να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά σε καιρικές και άλλου είδους προκλήσεις διατηρώντας την βιωσιμότητα των καλλιεργειών τους».

Τα Drones και η Γεωργία Ακριβείας

Τα drones αναμένεται να βοηθήσουν πολύ τη γεωργία στο μέλλον και, μάλιστα, μπορεί να αποδειχθούν ζωτικής σημασίας από την αρχή του κύκλου ζωής κάθε καλλιέργειας. Με τη βοήθεια των drones επιτυγχάνουμε:

  • μεγάλη αποτελεσματικότητα στην ανάλυση του εδάφους, παράγοντας ακριβείς δισδιάστατους και τρισδιάστατους χάρτες. Βοηθούν, έτσι, στην οργάνωση των δειγματοληψιών του εδάφους, καθώς και στον σχεδιασμό της σποράς ή της μεταφύτευσης.
  • αύξηση της αποδοτικότητας της φύτευσης, με ταυτόχρονη μείωση του κόστους. Με τη βοήθεια των χαρτών που έχουν παράξει τα drones, θα μπορούμε να φυτεύουμε με τεράστια ακρίβεια στη βέλτιστη θέση κάθε σπόρο, ενώ θα του παρέχουμε ταυτόχρονα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά για να διατηρηθεί στη ζωή.
  • Μεγάλης ακρίβειας ψεκασμούς. Με τη χρήση συστημάτων ακριβείας για τη μέτρηση αποστάσεων, τα drones ακολουθούν τη μορφολογία του εδάφους και κρατούν σταθερό ύψος κατά τη διάρκεια του ψεκασμού. Μπορεί να ρυθμίζει την ποσότητα ζιζανιοκτόνου που ψεκάζει, καθώς και το ύψος του, ανάλογα με το σημείο που βρίσκεται στην καλλιέργεια. Σύμφωνα με ειδικούς μελετητές ο εναέριος ψεκασμός με τη χρήση drones μπορεί να έχει έως και πέντε φορές μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα σε σύγκριση με τις σημερινές πρακτικές.
  • Μείωση της κατανάλωσης νερού, την ίδια ώρα που η άρδευση είναι πιο αποτελεσματική. Ειδικά drones τα οποία έχουν ενσωματωμένους αισθητήρες ανιχνεύουν με εξαιρετική ακρίβεια ποια τμήματα της καλλιέργειας έχουν ανάγκη για περισσότερο νερό. Έτσι, κάνουμε καλύτερη κατανομή, δίνοντας στις καλλιέργειές μας όσο νερό χρειάζονται.
  • Εκτίμηση της υγείας των καλλιεργειών για στοχευμένο ψεκασμό σε συγκεκριμένα σημεία, εφόσον χρειαστεί.
  • Αποτελεσματική παρακολούθηση καλλιεργειών. Μέχρι στιγμής, ο μόνος τρόπος για την τηλεσκόπηση των καλλιεργειών ήταν μέσω δορυφόρου. Με τα drones θα μπορεί να γίνεται πολύ οικονομικότερα, ενώ με τα δεδομένα που δίνουν θα μπορούμε να εφαρμόσουμε πρακτικές της Γεωργίας Ακριβείας. Θα υπάρχει τρόπος, λοιπόν, να αντιμετωπίζουμε άμεσα τυχόν ασθένειες και να φροντίζουμε για τις όποιες ελλείψεις στις καλλιέργειές μας.

Ρομποτική γεωργία

 

Τα τελευταία χρόνια η έρευνα γύρω από τη ρομποτική γεωργία έχει εστιάσει στην κατασκευή «έξυπνων» μηχανών, που πρόκειται να φέρουν επανάσταση στον κλάδο εξασφαλίζοντας θετικά αποτελέσματα στις σοδειές. Μέσω ρομπότ μπορεί να γίνει η καλλιέργεια της σποράς, η παρακολούθηση και ανάλυσή της, η λίπανση και η άρδευσή της, το ξεχορτάριασμα και ο ψεκασμός, αλλά και η αραίωση και το κλάδεμα, «λύνοντας» μας τα χέρια σε πολλές περιπτώσεις και αυξάνοντας την απόδοση των καλλιεργειών.

Τεχνολογία IoT και «αυτόματη» απομακρυσμένη γεωργία

Με την τεχνολογία IoT θα μπορεί κανείς να αυξήσει την παραγωγή του, διασφαλίζοντας επίσης και το χαμηλότερο κόστος. Οι σοδειές θα αυξάνονται, τα κόστη θα μειώνονται, άρα θα αυξάνονται και τα κέρδη.

Με την εφαρμογή των συστημάτων IoT στη γεωργία, χρησιμοποιούνται πολύ πιο προηγμένοι αισθητήρες. Αυτοί είναι συνδεδεμένοι με το cloud μέσω δικτύου και αυτό μας επιτρέπει να γνωρίζουμε δεδομένα (π.χ. κλιματικές συνθήκες) σε πραγματικό χρόνο, ακόμη και αν βρισκόμαστε πολλά χιλιόμετρα μακριά και να αντιδρούμε εγκαίρως ανάλογα με τα καιρικά φαινόμενα.

Αναμφισβήτητα οι σύγχρονες τεχνολογικές καινοτομίες που λειτουργούν με τη βοήθεια των τηλεπικοινωνιακών δικτύων αλλά και οι επιπτώσεις που δημιουργήθηκαν λόγω της πανδημίας, διαμορφώνουν μια νέα πραγματικότητα για όλο το αγροδιατροφικό οικοσύστημα. Η ελληνική γεωργία έχει μεγαλύτερη ανάγκη από ποτέ τις τεχνολογικές καινοτομίες για να αντιμετωπίσει ζητήματα όπως η ποιότητα και η ποσότητα των καλλιεργειών, η αλλαγές στη ζήτηση και στους διαθέσιμους πόρους, η αστάθεια των αγορών, η κλιματική αλλαγή και η σφοδρότητα ακραίων καιρικών φαινομένων, η μεταπτώσεις στα γεωργικά εισοδήματα, η προστασία του περιβάλλοντος και πολλά άλλα. Οι δυνατότητες μέσω των δικτύων και κυρίως το 5G είναι απεριόριστες σε όρους παραγωγικότητας στις επιχειρήσεις, με ισχυρό αντίκτυπο στην απασχόληση και την οικονομία. Η αξιοποίηση «έξυπνων» λύσεων και δεδομένων δημιουργεί νέα επιχειρηματικά μοντέλα με πολλαπλασιαστικές δυνατότητες στον κλάδο αλλάζοντας το προφίλ του Έλληνα παραγωγού και τις προοπτικές για το μέλλον.

ΠΗΓΗ: www.lamiareport.gr

 


Print   Email

Related Articles