Σιτάρι-Κριθάρι

ΟΣΙΝΕΛΛΑ

ΟΣΙΝΕΛΛΑ

Λατινικό : Oscinella frit 

ΓΥΜΝΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ & ΗΜΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ

ΓΥΜΝΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ & ΗΜΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ

Παθογόνο αίτιο: Λατινικό όνομα: Ustilago nuda και Ustilago nigra

ΣΚΑΘΑΡΙ ΤΟΥ ΚΡΙΘΑΡΙΟΥ

ΣΚΑΘΑΡΙ ΤΟΥ ΚΡΙΘΑΡΙΟΥ

Όνομα εντόμου Λατινικό: Oulema melanopous,

ΡΥΓΧΟΣΠΟΡΙΩΣΗ

ΡΥΓΧΟΣΠΟΡΙΩΣΗ

Παθογόνο αίτιο: Rynchosporium secalis

ΔΙΚΤΥΩΤΗ ΚΗΛΙΔΩΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΘΑΡΙΟΥ

ΔΙΚΤΥΩΤΗ ΚΗΛΙΔΩΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΘΑΡΙΟΥ

Παθογόνο αίτιο: Pyrenophora teres, με ατελή μορφή: Drechslera teres

ΝΗΜΑΤΩΔΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΚΥΣΤΕΣ ΣΤΑ ΣΙΤΗΡΑ

ΝΗΜΑΤΩΔΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΚΥΣΤΕΣ ΣΤΑ ΣΙΤΗΡΑ

Όνομα ασθένειας Λατινικό: Heterodera avenae,

ΕΛΜΙΝΘΟΣΠΟΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΛΑΙΜΟΥ

ΕΛΜΙΝΘΟΣΠΟΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΛΑΙΜΟΥ

Παθογόνο αίτιο: Cochiolobus sativus

ΤΙΠΟΥΛΗ

ΤΙΠΟΥΛΗ

Όνομα εντόμου Λατινικό: Tipula paludosa, Σλοβάκικα: Tipula bahenna

Πληροφορίες

Η Ιστοσελίδα e-geoponooi.gr , λειτουργεί από το 2009 σύμφωνα με τους Νόμους και τις διατάξεις του Ελληνικού Κράτους και διαθέτει όλες τις Νόμιμες Άδειες Λειτουργίας από την Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Η Ιστοσελίδα e-geoponooi.gr, συμμορφώνεται με τα πρότυπα GDPR, Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR - 2016/679)

Ενημερωθείτε εδώ