Αγγούρι

ΧΝΟΥΔΩΤΗ ΜΟΥΧΛΑ

ΧΝΟΥΔΩΤΗ ΜΟΥΧΛΑ

Προκαλών οργανισμός: Pseudoperonospora cubensis

ΑΝΘΡΑΚΩΣΗ ΣΤΟ ΑΓΓΟΥΡΙ

ΑΝΘΡΑΚΩΣΗ ΣΤΟ ΑΓΓΟΥΡΙ

Προκαλών οργανισμός: Colletotrichum orbiculare

ΚΑΜΠΙΑ ΣΠΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ ΣΕ ΑΓΓΟΥΡΙ

ΚΑΜΠΙΑ ΣΠΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ ΣΕ ΑΓΓΟΥΡΙ

Κάμπια σπόρου καλαμποκιού (Phorbia florilega, synonymum Delia florilega)

ΓΩΝΙΩΔΗΣ ΚΗΛΙΔΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΩΝ

ΓΩΝΙΩΔΗΣ ΚΗΛΙΔΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΩΝ

Προκαλών οργανισμός:  Pseudomonas syringae pv. lachrymans

ΚΟΝΙΩΔΗΣ ΜΟΥΧΛΑ(ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ)

ΚΟΝΙΩΔΗΣ ΜΟΥΧΛΑ(ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ)

Προκαλών οργανισμός: Erisyphe cichoraceum, Sphaerotheca fuliginea

CMV, WMV

CMV, WMV

Cucumber mosaic virus (CMV) and Watermelon mosaic virus (WMV)

ΣΑΠΙΣΜΑ ΦΥΤΩΝ-ΡΙΖΟΚΤΟΝΙΑ

ΣΑΠΙΣΜΑ ΦΥΤΩΝ-ΡΙΖΟΚΤΟΝΙΑ

Προκαλών οργανισμός: διάφορα είδη  Pythium, Rhizoctonia, Fusarium,

ΨΕΙΡΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΡΟΔΑΚΙΝΟΥ ΣΕ ΑΓΓΟΥΡΙ

ΨΕΙΡΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΡΟΔΑΚΙΝΟΥ ΣΕ ΑΓΓΟΥΡΙ

Ψείρα πράσινου ροδάκινου (Myzus persicae) και άλλα είδη.

Πληροφορίες

Η Ιστοσελίδα e-geoponooi.gr , λειτουργεί από το 2009 σύμφωνα με τους Νόμους και τις διατάξεις του Ελληνικού Κράτους και διαθέτει όλες τις Νόμιμες Άδειες Λειτουργίας από την Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Η Ιστοσελίδα e-geoponooi.gr, συμμορφώνεται με τα πρότυπα GDPR, Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR - 2016/679)

Ενημερωθείτε εδώ