Πυρηνόκαρπα

ΠΑΝΩΛΗ ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑΣ

ΠΑΝΩΛΗ ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑΣ

Προκαλών οργανισμός: Plum pox (Sharka virus) 

ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟΣ ΜΑΡΑΣΜΟΣ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΩΝ

ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟΣ ΜΑΡΑΣΜΟΣ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΩΝ

Προκαλών οργανισμός: Agrobacterium tumefaciens

ΒΑΚΤΗΡΙΩΣΗ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΩΝ

ΒΑΚΤΗΡΙΩΣΗ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΩΝ

Προκαλών οργανισμός: Pseudomonas mors-prunorum wormald, 

ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΕΛΚΟΣ

ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΕΛΚΟΣ

Προκαλών οργανισμός: Pseudomonas syringae van H.

ΕΞΩΑΣΚΟΣ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΩΝ

ΕΞΩΑΣΚΟΣ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΩΝ

Προκαλών οργανισμός: Taphrina deformans 

ΩΙΔΙΟ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΩΝ

ΩΙΔΙΟ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΩΝ

Προκαλών οργανισμός: Sphaerotheca pannosa var. persicae, 

ΚΟΡΥΝΕΟ

ΚΟΡΥΝΕΟ

Προκαλών οργανισμός: Stigmina carpophila

ΚΥΛΙΝΔΡΟΣΠΟΡΙΩΣΗ

ΚΥΛΙΝΔΡΟΣΠΟΡΙΩΣΗ

Προκαλών οργανισμός: Blumiella jaapii

ΣΚΩΡΙΩΣΗ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΩΝ

ΣΚΩΡΙΩΣΗ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΩΝ

Προκαλών οργανισμός: Tranzschelia pruni-spinosae, 

Πληροφορίες

Η Ιστοσελίδα e-geoponooi.gr , λειτουργεί από το 2009 σύμφωνα με τους Νόμους και τις διατάξεις του Ελληνικού Κράτους και διαθέτει όλες τις Νόμιμες Άδειες Λειτουργίας από την Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Η Ιστοσελίδα e-geoponooi.gr, συμμορφώνεται με τα πρότυπα GDPR, Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR - 2016/679)

Ενημερωθείτε εδώ