Πατάτα

ΔΑΚΤΥΛΙΩΤΗ ΣΗΨΗ

ΔΑΚΤΥΛΙΩΤΗ ΣΗΨΗ

Οργανισμός που την προκαλεί: Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus

ΚΑΡΟΥΛΙΑΣΜΑ (ΣΥΣΤΡΟΦΗ) ΦΥΛΛΩΝ ΠΑΤΑΤΑΣ

ΚΑΡΟΥΛΙΑΣΜΑ (ΣΥΣΤΡΟΦΗ) ΦΥΛΛΩΝ ΠΑΤΑΤΑΣ

Οργανισμός που την προκαλεί: Potato leaf roll virus (ακρωνύμιο: PLRV) 

ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ ΠΑΤΑΤΑΣ

ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ ΠΑΤΑΤΑΣ

Οργανισμός που την προκαλεί: 

ΚΑΣΤΑΝΗ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΣΗΨΗ

ΚΑΣΤΑΝΗ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΣΗΨΗ

Οργανισμός που την προκαλεί: Ralstonia solanacearum 

ΜΩΣΑΪΚΟ ΤΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ

ΜΩΣΑΪΚΟ ΤΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ

Οργανισμός που την προκαλεί: Potato Virus Α (ακρωνύμιο: PVA),

ΙΟΣ Υ ΤΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ

ΙΟΣ Υ ΤΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ

Οργανισμός που την προκαλεί: Potato virus Y (ακρωνύμιο: PVY)

ΣΤΟΛΜΠΟΥΡ

ΣΤΟΛΜΠΟΥΡ

Οργανισμός που την προκαλεί: Potato stollbur phytoplasma 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΗΛΙΔΩΣΗ ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΚΡΩΣΗ ΦΥΛΛΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΗΛΙΔΩΣΗ ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΚΡΩΣΗ ΦΥΛΛΩΝ

Οργανισμός που την προκαλεί: Tobacco rattle virus  (ακρωνύμιο: TRV)

ΦΟΜΑ

ΦΟΜΑ

Οργανισμός που την προκαλεί: Phoma exigua var. foveata 

Πληροφορίες

Η Ιστοσελίδα e-geoponooi.gr , λειτουργεί από το 2009 σύμφωνα με τους Νόμους και τις διατάξεις του Ελληνικού Κράτους και διαθέτει όλες τις Νόμιμες Άδειες Λειτουργίας από την Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Η Ιστοσελίδα e-geoponooi.gr, συμμορφώνεται με τα πρότυπα GDPR, Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR - 2016/679)

Ενημερωθείτε εδώ